O nas

Stowarzyszenie POROZUMIENIE OBYWATELI powstało 7 czerwca 2004 roku. Była to inicjatywa ludzi z różnych środowisk, których połączyło zainteresowanie rozwojem Torunia oraz sąsiednich powiatów i gmin. Wszyscy poczuliśmy się odpowiedzialni za przyszłość naszej lokalnej społeczności. Chcieliśmy uczestniczyć w różnych aspektach jej życia publicznego i w działalności samorządowej jak równiez wesprzeć rozwój gospodarczy naszej małej Ojczyzny.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA TORUŃ

 

2016

1. Stowarzyszenie Porozumienie Obywateli realizuje w terminie od 5 maja 2016 r. do 15 września 2016 zadanie publiczne "jak żyć w zgodzie z innymi i z soba samym" dofinansowane ze środków Miasta Toruń w kwocie dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 18 957,28 zł..

2. Stowarzyszenie Porozumienie Obywateli realizuje w terminie od 5 maja 2016 r. do 15 września 2016 zadanie publiczne "Jak radzić sobie z nadmierną złością i powstrzymać swoje agresywne zachowania" dofinansowane ze środków Miasta Toruń w kwocie dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 9 249.78 zł.


2015

1. Stowarzyszenie Porozumienie Obywateli realizuje w terminie od 5 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 zadanie publiczne "Jak żyć w zgodzie z innymi i z sobą samym" dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 17 347,00 zł.

2. Stowarzyszenie Porozumienie Obywateli realizuje w terminie od 5 maja 2015 r. do 31 sierpnia 2015 zadanie publiczne "Jak radzić sobie z nadmierną złością i powstrzymać swoje agresywne zachowania" dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie dotacji w wysokości 5 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 9 140.96 zł.

2014

1. Stowarzyszenie Porozumienie Obywateli realizuje w terminie od 5 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 zadanie publiczne "Jak żyć w zgodzie z innymi i z sobą samym" dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń w kwocie dotacji w wysokości 6 804,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 11 498,00 zł.


2. Stowarzyszenie Porozumienie Obywateli realizuje w terminie od 5 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2014 zadanie publiczne "Biwak terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" w Toruniu oraz wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym "Jak radzić sobie ze złością i powstrzymać swoje agresywne zachowania" w kwocie dotacji w wysokości 6 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 9309,00 zł.


3. Stowarzyszenie Porozumienie Obywateli realizuje w terminie od 22 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 zadanie publiczne "Reintegracja społeczna osób po leczeniu odwykowym, rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 800, 00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 8 350,00 zł 

 

 deklaracja programowa

 

Znajdź nas na Facebooku

Grand Prix
Ozdoba Herb UM Mentor
Copyright © 2017 SPO Toruń